CLOSE
Search
CLOSE

Chemiczne pompy wirowe

Chemiczne pompy wirowe


Chemiczna pompa wirowa jest powszechnie stosowana w różnych dziedzinach przemysłu chemicznego.W porównaniu z innymi rodzajami pomp, ma on zalety prostych konstrukcji, łatwej do noszenia, sprawnej pracy, niewielkiego hałasu, jednolitego odprowadzania wody, wygodnej regulacji i wysokiej wydajności.Wykorzystywany jest do odprowadzania ścieków w sektorach przemysłowych, komercyjnych, medycznych, ochrony środowiska i innych.

Klasyfikacja pompy odśrodkowej

Kołek chemicznej pompy odśrodkowej może być podzielony na zamknięty wirnik, półzamknięty wirnik, otwarty wirnik i półotwarty wirnik.Kierunek przepływu można podzielić na przepływ promieniowy, przepływ osiowy i przepływ mieszany w zależności od kształtu i przepływu cieczy.

Zasada działania chemicznej pompy odśrodkowej

Przed rozpoczęciem chemicznej pompy odśrodkowej pompa pompowana jest napełniana w skorupie pompy.Po uruchomieniu, wirnik jest napędzany przez wałek, a ciecz między łopatkami obraca się.Pod wpływem siły odśrodkowej, ciecz jest wyrzucana z zewnętrznej krawędzi wirnika i do muszli pompy volutowej.I ze względu na różnicę ciśnienia wewnętrznego i zewnętrznego, ciecz może przepływać z zbiornika ssącego do wirnika w sposób ciągły.

Przedmioty wymagające uwagi

  • Dostęp do rury wodnej musi być utrzymywany w szczelnym stanie.
  • Należy regularnie sprawdzać stan pracy pompy odśrodkowej, a w przypadku wystąpienia nieprawidłowej sytuacji należy ją zatrzymać na czas.
  • Nie wydaje się stanu mętności chemicznej pompy odśrodkowej, ale pompa odśrodkowa nadal działa przez długi czas.
  • Nie występuje, gdy działa normalny przepływ chemicznej pompy odśrodkowej, silnik pompy odśrodkowej nadal działa w stanie nadprądu przez długi czas.
  • Chemiczna pompa odśrodkowa nie może być obsługiwana w stanie braku osoby, a specjalne osoby osobiste powinny być nadzorowane.
Kontakt z nami
TY_GET_UN_TOUCHS
TY_WANT_THE_MECHANICALS